PostHeaderIcon Новини


Вітаємо з 8 березня! Нехай кожен день буде  наповнений усмішками, захопленням, любов'ю, турботою і радістю!
marta20
 
В експозиційному залі музею НІАЗ «Кам'яна Могила» відкрилася виставка «Світогляд давніх митців». На виставці представлені копії рисунків, які були знайдені в гротах та печерах Кам'яної Могили та різноманітні оригінальні чуринги (скульптури у вигляді риб, голів тварин тощо), датовані палеолітом-бронзою.Експоновані предмети відтворюють процес самоствердження давніх митців, які вірили в магічну силу зображень та скульптур, створюваних ними. У наскельних малюнках, графічних зображеннях, скульптурах, тобто в образно-чуттєвий спосіб, первісні люди виявляли своє світовідчуття і ставлення до світу, виражали своє розуміння природи і себе. Чимало таких свідчень світоглядної свідомості первісних людей ми можемо знайти в рисунках Кам'яної Могили, що відображають не лише праміфологічні, а й ранньорелігійні форми свідомості: фетишизм - поклоніння бездушним предметам (фетишам), наділеним, за уявленням первісної людини, надприродною магічною силою; анімізм - одухотворення предметів; тотемізм - віра в існування кровно-родинного зв'язку між групами людей і твариною. Яскравим прикладом прояву анімузму є чуринги, які згідно з віруваннями древніх були «зберігачами» людських душ.
svitog1
svitog2
svitog3
svitog4
 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до участі у п'ятому випуску «Вісникa Національного історико-археологічного заповідника «Кам'яна Могила».

Вісник надає місце для публікацій дослідникам з України та інших країн, які спеціалізуються на виченні проблем історії, археології, музеєзнавства та охорони культурної спадщини. Метою видання є висвітлення нових напрямків історичної науки, відродження та популярізація національної культурної спадщини, формування історичної свідомості та духовного збагачення громадян.

Запрошуємодо співробітництва всіх, хто зацікавлений у розміщенні власних матеріалів на сторінках нашого видання.

Статті приймаються до 1 серпня на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду з поміткою «Вісник» оформлену за вимогами видання, а також анкету з відомостями про автора (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, місце роботи, посада, е-mail, номер телефону, адреса).  Вимоги додаються. Публікація безкоштовна. Після видання збірника здійснюється розсилка авторських примірників компанією «Нова пошта» за рахунок авторів.

Вимоги до оформлення статей, що надаються для публікації у «Вісник Національного історико-археологічного заповідника «Кам'яна Могила»

1. Матеріали приймаються українською, російською та англійською мовами в електронному варіанті (формат Word).

2. Статті повинні включати: УДК (друкується зверху зліва звичайним шрифтом); через 1 інтервал справа напівжирним курсивом друкуються ініціали та прізвище автора; через 1 інтервал по центру - назва статті напівжирними прописними літерами; через 2 інтервали симетрично до тексту звичайним курсивом - анотація (не менше 500 знаків) і ключові слова українською мовою (6-10 слів); після цього через 2 інтервали - основний текст; в кінці статті через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок "ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА", формування списку здійснюється в ручному режимі у стовпчик по мірі згадування у тексті; через 2 інтервали анотації (не менше 500 знаків) та ключові слова англійською та російською мовами (6-10 слів), в анотаціях вказуються прізвище та ініціали автора, а також назва статті.

3. Обсяг авторських рукописів: статті - 6-12 сторінок; усі поля 2 см; шрифт Times New Roman, розмір шрифту -12 кеглів, стиль "нормальний" ("звичайний"); міжрядковий інтервал - 1,0; абзацний відступ - 1,25 см (в автоматичному режимі); текст друкувати без переносів.

4. Посилання на джерела та літературу в тексті подаються за таким зразком:[6, с. 12], де 6- номер джерела за списком використаних джерел, 12 - сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела - [15, арк. 258, 231зв]. Пробіли в дужках не ставляться. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски.

5. Список використаних джерел «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА» подається наприкінці статті (розмір шрифту - 12, через 1 інтервал) в порядку згадування джерел у тексті згідно з новими вимогами(Бюлетень ВАК України. - 2009. - № 5), відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Слова «там само», «там же» - не використовувати.

6. До тексту додаються:

1) ілюстрації;

2) список ілюстрацій;

3) підписи до ілюстрацій

;4) список скорочень;

5) анкета з відомостями про автора.

Оформлення малюнківІлюстрації повинні надаватися окремим файлом в форматах jpg з щільністю пікселів - 300 dpi. Таблиці формуються файлами розміром - 162 х 236 мм без відступів та підписів. Підписи подаються в кінці тексту статті з заголовком, що співпадає з назвою файлу ілюстрації.

ist2

 
Любі друзі! Вийшов у світ четвертий випуск щорічного наукового видання «Вісник Національного історико-археологічного заповідника «Кам'яна Могила». В збірку вміщено статті з проблем історії, археології, музеєзнавства та охорони культурної спадщини, надані нові матеріали і результати досліджень пам'яток на території України та закордоном, біографічні матеріали. Тематика публікацій охоплює період від найдавніших часів до сьогодення.
У цей випуск «Вісника Національного історико-археологічного заповідника «Кам'яна Могила» увійшли статті ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Вивчення, збереження та використання об'єктів археологічної спадщини: проблеми та перспективи», яка відбулася 6 червня 2019 р. на базі НІАЗ «Кам'яна Могила».
Запрошуємо Вас до участі у наступних випусках вісника! Статті до п'ятого випуску приймаються до 1 серпня на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду з поміткою «Вісник» оформлену за вимогами видання, а також анкету з відомостями про автора.
visn2020
 
Любі друзі! Вітаємо з Днем Соборності України! Бажаємо злагоди, щастя, любові, єдності та миру!
sobor-2020
 

Вітаємо з Різдвом Христовим! Бажаємо вам щирих посмішок, великої радості, щастя, міцного здоров'я, гарного настрою, миру та любові!

a2020

 
Вітаємо з Новим роком! Бажаємо від усієї душі  доброї вдачі, міцного здоров'я, щирої любові, щастя, здійснення мрій, вірних друзів, впевненості в своїх силах та підтримки близьких людей!
nov20

 
Любі друзі! Щиро  вітаємо вас з Різдвом Христовим! Бажаємо здоров'я, благополуччя та миру. Нехай янгол-охоронець оберігає вас від усіх бід і негараздів!
rizdvok19
 
Вітаємо з Днем Святого Миколая! Від душі бажаємо вам щастя, успіхів, здійснення заповітних бажань та щирих сподівань, міцного здоров'я і домашнього затишку.
nikolaj19
 
Вітаємо з Днем захисника України!
denza19
 
В експозиційному залі музею НІАЗ «Кам'яна Могила» відкрилася виставка «Неолітичне поселення Семенівка (VI-IV тис. до н.е.)», відкрите Б.Д. Михайловим у 1990 р. На виставці представлені оригінальні предмети із фондів заповідника: зернотерка, крем'яні пластини, скребки, фрагменти кераміки та інше. Ці знахідки свідчать про існування землеробства і скотарства у неолітичних племен, які проживали на території Північного Приазов'я.
З розвитком виробничих сил первинного суспільства, також пов'язані багаточисленні малюнки і символи Кам'яної Могили в епоху неоліту.
vustavkasem1
vustavkasem2
vustavkasem3