В експозиційному залі музею НІАЗ «Кам'яна Могила» відкрилася виставка «Світогляд давніх митців». На виставці представлені копії рисунків, які були знайдені в гротах та печерах Кам'яної Могили та різноманітні оригінальні чуринги (скульптури у вигляді риб, голів тварин тощо), датовані палеолітом-бронзою.Експоновані предмети відтворюють процес самоствердження давніх митців, які вірили в магічну силу зображень та скульптур, створюваних ними. У наскельних малюнках, графічних зображеннях, скульптурах, тобто в образно-чуттєвий спосіб, первісні люди виявляли своє світовідчуття і ставлення до світу, виражали своє розуміння природи і себе. Чимало таких свідчень світоглядної свідомості первісних людей ми можемо знайти в рисунках Кам'яної Могили, що відображають не лише праміфологічні, а й ранньорелігійні форми свідомості: фетишизм - поклоніння бездушним предметам (фетишам), наділеним, за уявленням первісної людини, надприродною магічною силою; анімізм - одухотворення предметів; тотемізм - віра в існування кровно-родинного зв'язку між групами людей і твариною. Яскравим прикладом прояву анімузму є чуринги, які згідно з віруваннями древніх були «зберігачами» людських душ.
svitog1
svitog2
svitog3
svitog4