З 24 червня по 3 липня 2019 року,  на території Національного історико-археологічного заповідника «Кам'яна Могила» Приазовською археологічною експедицією ІА НАН України під керівництвом д.і.н. Котовой Н. С., спільно з НІАЗ «Кам'яна Могила», було продовжено археологічні дослідження багатошарового поселення «Кам'яна Могила - І» (доба пізнього мезоліту - раннього залізного віку; ІХ тис. - кін І тис. до н.е.).Основні дослідницькі роботи були зосередженні на найбільш вцілілій ділянці поселення, поруч зі старими розкопами класиків вітчизняної археології: В. М. Даниленка - 1947 р., а також  Д. Я. Телегіна - 1987 р.
Перш за все, було зачищено стінки розкопу  Д. Я. Телегіна, в результаті чого вдалося з'ясувати його глибину. В 1987 році вченому, у зв'язку з високим рівнем ґрунтових вод, не вдалось дослідити найбільш давні культурні нашарування пам'ятки. В 2019 році цей розкоп був поглиблений до 3.2 м від поверхні, були досліджені нижні, найдавніші (мезолітичні) культурні горизонти поселення.  Проведена робота  має досить важливе наукове значення, оскільки надає змогу повністю простежити стратиграфію ділянки пам'ятки, а також порівняти її з стратиграфією розкопів В. М. Даниленка - 1947 р. та розкопів, які були закладені експедицією на поселені в 2011 - 2018  рр.  В досліджених прошарках було виявлено велику кількість знахідок, серед яких кістки тварин, скупчення мушель молюсків unio, кам'яні та крем'яні знаряддя праці, їх фрагменти, а також відходи їх виробництва.
kot2
kot3
kot4