Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Національний історико-археологічний заповідник "Камяна Могила"
There are no translations available.

В червні 2018 року на території Національного історико-археологічного заповідника «Кам’яна Могила» археологічною експедицією ІА НАН України під керівництвом д.і.н. Котовой Н. С. спільно з НІАЗ «Кам’яна Могила», Одеським національним університетом ім. І. І. Мечникова, Інститутом передісторії та ранньої історії (Берн, Швейцарія), Інститутом дослідження рослин (Берн, Швейцарія), Громадською організацією «Нова археологічна школа» були продовжені археологічні дослідження поселення «Кам’яна Могила-І». Розкопки пам’ятки проходять в рамках міжнародного наукового проекту «Адаптація тварин та рослин до змін клімату в Східній Європі».

Підчас проведення експедиції були виконані роботи по визначенню на місцевості місцезнаходжень розкопів О.М. Бадера (1939 р.), В.М. Даниленка (1947, 1973 рр.),  Д.Я. Телегіна (1983, 1987 рр.) та нанесенню їх на загальний план пам’ятки.

Основні роботи в цьому році були зосередженні на розкопі №2. Під час досліджень було продовжено розкопки в законсервованих в 2017 р. квадратах, а також розпочаті роботи в двох нових, закладених в цьому році, квадратах. В цих квадратах було досліджено декілька шарів неолітичних та архаїко-неолітичних (по В.М. Даниленко) культурних  горизонтів, відокремлених один від одного стерильними прошарками ґрунту. В деяких горизонтах були виявлені залишки давніх вогнищ, навколо яких концентрувалося життя давнього населення, про що свідчить велика кількість знахідок, серед яких кістки тварин, кам’яні та крем’яні знаряддя праці, їх фрагменти а також відходи їх виробництва. Великою удачею є виявлення в верхніх шарах дослідженої в цьому році ділянки пам’ятки декількох фрагментів давньої ліпної кераміки, яка надала змогу визначити культурну приналежність цих шарів.

Крім того, під час експедиції була виконана розчистка траншеї В.М. Даниленка 1973 р., яка з заходу прилягає до розкопу №2. Під час розчистки в її засипці було виявлено великий фрагмент (уламок) кам’яної посудини, виготовленої з білого пісковику. В результаті проведених робіт були встановлені межі та глибина траншеї 1973 р., а також виявлені законсервовані дослідником (для подальшого дослідження або консервації) об’єкти (вогнища та скупчення кісток тварин). Більшість квадратів розкопу №2 і розчищена траншея були законсервовані. Їх дослідження буде продовжене в рамках згаданого проекту в наступному 2019 році.

В вересні-жовтні поточного року Археологічна експедиція НІАЗ «Кам’яна Могила» планує проведення археологічних розвідок на території заповідника. В рамках запланованих робіт буде виконане шурфування декількох ділянок, які прилягають до стариці р. Секіз (урочище Червоне Озеро), з метою виявлення невідомих на сьогоднішній день археологічних об’єктів.

km1-18-4
km1-18-5
km1-18-3
km1-18-2
km1-18-1
km1-18-6