PostHeaderIcon Інформація для осіб з інвалідністю

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом НІАЗ «Кам’яна Могила»

від 25.06.2018 № 21-осн

ПОРЯДОК

супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час перебування на території

Національного історико-археологічного заповідника «Кам’яна Могила»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі – Порядок) на території Національного історико-археологічного заповідника «Кам’яна Могила» (далі – Заповідник) розроблено на виконання вимог пункту 2 Указу Президента України від 02 грудня 2017 року № 401/2017 «Про внесення змін до пункту 3 Положення про національний заклад (установу) України».

1.2. Цей Порядок створено з метою забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення нарівні з іншими громадянами приймати участь у громадському, культурному житті суспільства, та полягає у безперешкодному доступі до Заповідника, зручності та комфортності перебування на території Заповідника.

1.3. Цим Порядком визначаються дії працівників Заповідника щодо супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час перебування на території Заповіднику, а також створення умов для якісного їх обслуговування.

1.4. Порядок оприлюднюється на офіційному веб-сайті Заповідника та розміщується на інформаційному стенді при вході в Заповідник.

1.5. Терміни, які використовуються в тексті цього Порядку:

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 2249 - VIII від 19 грудня 2017 року вносяться зміни до 37 Законів України, в положеннях яких слова «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» замінено відповідно словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни». Відповідно до ст.2 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

Маломобільні групи населення (МГН) – люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До мало-мобільних груп населення віднесені інваліди, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо (ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»).

Особи, що потребують допомоги – особи з обмеженими фізичними можливостями, громадяни похилого віку, інші маломобільні групи населення.

Територія Заповідника – підніжжя Культового комплексу «Кам’яна Могила», будівля музею-комплексу та зони рекреації за адресою: вулиця Заповідна 1, смт. Мирне, Мелітопольський район, Запорізька область.

Відповідальна особа – працівник Заповідника, на якого покладаються обов’язки щодо забезпечення супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Заповіднику.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕСУВАННЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ І ОСІБ З ІНВАЛІДНІСЮ В ЗАПОВІДНИКУ

2.1. Вхід до Заповідника здійснюється через центральний вхід (вулиця Заповідна, 1, смт. Мирне, Мелітопольський район, Запорізька область). В окремих випадках доступ до Заповідника здійснюється через ворота внутрішнього двору. Працівники Заповідника, що здійснюють чергування по Заповіднику, виявивши, що особа (особи), яка потребує допомоги, намагається увійти на територію Заповідника, невідкладно слідує до такої особи дізнається про необхідність супроводу, а уразі необхідності – невідкладно зв’язується із відповідальною особою.

2.2. Відповідальна особа зустрічає і супроводжує осіб, що потребують допомоги, а в разі настання надзвичайної ситуації відповідає за евакуацію МГН і осіб з інвалідністю з території Заповідника. 3 питань, що стосуються особи з інвалідністю, важливо завжди пам'ятати, що потрібно звертатись безпосередньо до ЦІЄЇ людини, а не до особи, яка її супроводжує. Щоб звернути на себе увагу людини з вадами слуху, необхідно помахати рукою, або іншим чином привернути їхню увагу.

2.3. У першочерговому порядку відповідальною особою уточнюється, якої допомоги потребує маломобільний громадянин або особа з інвалідністю, необхідність супроводу. Якщо особа, яка потребує допомоги відмовляється від пропозиції та не потребує допомоги відповідальної особи, забороняється нав’язувати свою допомогу. Забороняється торкатись осіб з інвалідністю чи їх допоміжних засобів пересування без їх дозволу.

2.3.1. Необхідно бути терплячім з людьми, які мають труднощі в спілкуванні; не виправляти їх; не закінчувати їх речення замість них. В спілкуванні з особами з обмеженим слухом чи тими, то не чують, в нагоді інколи можуть стати ручка з папером.

2.3.2. Необхідно використовувати чіткі, коротші речення. Якщо особа з інвалідністю не зрозуміла відповідальну особу, потрібно повторити щойно сказане або спробуйте перефразувати речення. Деяким особам, що не чують або мають обмежений слух, може бути легше зрозуміти, якщо відповідальна особа також використовуватимете жестикуляцію руками, щоб пояснити напрям руху.

2.3.3. Якщо допомоги відповідальної особи потребує користувач візка, спочатку необхідно спитати людину, куди вона хоче дістатись, а потім проінформувати про необхідність довезти її. Забороняється нахилятись і спиратись на інвалідний візок чи на інший допоміжний засіб людини.

2.3.4. У разі, якщо до відповідальної особи звернулась людина з порушенням зору, в першу чергу необхідно представитись, назвати прізвище, ім’я та по батькові, свою посаду, представити інших присутніх осіб, розповісти такій особі, де вона знаходиться. Під час супроводу такої людини необхідно спитати, чи хоче вона бути попередженою про сходи, двері та інші перешкоди. Якщо так, то необхідно коментувати шлях і маршрут, яким здійснюється пересування. Наприклад. "За декілька кроків ми повернемо ліворуч" чи "Ми підходимо до сходів”. Коли буде досягнуто необхідного місця, потрібно повідомити людину, де вона знаходиться. Завжди відповідальній особі необхідно говорити такій людини про своє наближення чи віддалення.

2.3.5. В разі необхідності, за погодженням із керівництвом Заповідника, відповідальна особа залучає інших працівників Заповідника до супроводу осіб, які потребують допомоги.

2.4. Після закінчення часу перебування на території Заповідника осіб, які потребують допомоги, відповідальна особа супроводжує таких осіб до виходу з території Заповідника.

2.5. При необхідності особи, які потребують допомоги можуть заздалегідь погодити з відповідальною особою за телефонами необхідний обсяг допомоги при відвідуванні Заповідника із зазначенням дати і часу прибуття, або направити на електронну пошту Заповідника відповідний запит.

2.6. Відповідальна особа Заповідника за погодженням з особами, які потребують допомоги, вправі надати інші види допомоги по супроводу, не передбачені цим Порядком.